Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkellijker te maken.
Lees meer →

Dienstenwet

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze wetten werden intussen grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 09.05.2014 in werking is getreden.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Elke Roebben die haar kantoor uitbaat onder de naam "Roebben advocaten".

Mr. Elke Roebben is advocaat aan de balie van Limburg. U kan bij Mr. Roebben terecht voor volgende diensten: advies, bemiddeling, onderhandeling, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank.

Het ondernemingsnummer van Mr. Elke Roebben is 0812.661.149.

Het kantoor is gevestigd te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37B0001.

Mr. Elke Roebben kan bereikt worden via het emailadres elke@advroebben.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Elke Roebben en Mr. Bert Muls is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel. De beroepsaansprakelijkheid blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg is Mr. Elke Roebben onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie van Limburg die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balielimburg.be

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan. De overeenkomst die u met Mr. Roebben aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.

Op vraag van de cliënt verstrekt Mr. Roebben informatie over haar ereloon en over de berekeningswijze hiervan. Met ingang van 01/01/2014 zijn onze diensten onderworpen aan BTW (tarief 21%).

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Elke Roebben of bereiken:

  • via post op het adres: 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37 bus 0001
  • via telefoon op het nummer: 012/23.23.47.
  • via fax op het nummer: 012/45.80.15
  • via e-mail op het adres: elke@advroebben.be